Trang chủ  |  Giới thiệu  |   Tuyển dụng  |   Vị trí  |  Liên hệ

    

Bản quyền 2016 - Golden Peak Resort & Spa. All rights reserved.

Địa chỉ: K 11, Nguyễn Tất Thành, Bãi Dài, Cam Lâm, Khánh Hòa, Việt Nam

Điện thoại: +84 583 988 999 Fax: +84 583 988 666